Pileflet processen

Når man skal skabe en pilekurv ud fra pileflet, er det vigtigt at have styr på de grundlæggende teknikker indenfor: dyrkning, beplantning og høst af pil. Kurven.dk har skrevet en introducerende artikel til dig, der gerne vil i gang med at lave pilekurve.

Historien om pil og pilefletning:

I Skandinavien har pil historisk set længe været eftertragtet. Det er pil stadig den dag i dag, og har kun forøget sin popularitet. I dag ser man faktisk pilefestivaler rundt omkring i verdenen blandt andet i det sydlige beliggende område i England. I flere landsbyer specielt i England er det blevet en moderne tendens at være indehaver af et stakit fremstillet i flettet pil til sit hus. Det er den præcis samme arkitektur indenfor flettet pil man møder i middelalderen, hvor lignende stakitter var fremstillet, af den grund for at adskille nabo ejendommen fra sin egen.
I løbet af 1700-tallet blev pileflet/pilehegn et velkendt fænomen i Skandinavien. Faktisk kan man i Sverige nærmere bestemt Skåne også stadig møde det berømte pilehegn, der ligesom i England kunne opdele to ejendomme.

Pil i Sverige

I 1700-tallet var der nemlig et efterspurgt behov for en pile indhegning af dyrerne samt ejendomme. Dette skyldes, at selvom Sverige kan være karakteriseret af sit bjergrige landskab, så er mange områder geografisk flade, hvilket skaber et behov for indhegning af vise områder. I Frankrig fik man også hurtigt øjenene op for den eftertragtede pil og dens mange muligheder. Det samme gælder for italienerne, der ivrigt anvender pil til flere forskellige pile konstruktioner også pilekurve.

Pil og pileflet er dog angiveligt allermest populært i Sverige, hvor flere mennesker har set mulighederne i pil og dens mange muligheder. Derfor har man i Sverige flere årlige udstillinger med bl.a. pilehegn, pilekurve, pileflet, flettede kurve af pil m.m.

Anvendelsen af pil er gennem tiden blevet en moderniseret proces også indenfor pilekurve/ flettede kurve. Selvom pil kan for mange betragtes som et tidsløst materiale, så har produktionen af pil udviklet sig ligesom flere andre produkter.

Om pil:

Pileslægten er forholdsvis stor, Salix (altså pil) tilhører Salicaceae-familien, sammen med poplerne (populus) og arten Chosenia, som kun findes i den østlige del af Asien. Det kan virke forvirrende og uoverskueligt, især når der er cirka mellem 300 og 500 forskellige arter af Salix-slægten. Det vigtige er dog at huske på, at selvom der findes så mange forskellige pilearter indenfor Salix, så kan langt størstedelen anvendes til netop pilefletning. Vi anbefaler, at du anvender pileslægten: Salix vimanalis. Det er nemlig en af de mest gængse samt klassiske pile til selve kurvefletning. Båndpil: Salix vimanalis, får de genkendelige lodne og bløde knopper i forårets løb. Båndpil er ligesom alle andre pilearter hurtige til at gro og findes flere forskellige steder i Danmark.

pileflet
At finde/selvplukke pil i Danmark er nemt og tilgængeligt, der findes ligefrem flere forskellige områder med pil.
Udbredelse:

Pileplanterne finde lige fra arktiske til temperede områder som i Danmark, og de vokser fra kystegne til store bjergområder. Pilen kan forstås som en meget enkel, men også simpel plante. Alligevel har mange af dens artsfæller flere forsekllige egenskaber, hvilket varierer fra art til art. Derfor er det vigtigt, at forstå hvilken art af pil man har med at gøre, før man begynder at flette.

Karakteristik ved pilefletning:

Pileplanter som Båndpil (Salix vimanalis) fremkommer i flere forskellige skikkelser. Specielt når man ser på pileplanter som: Hvidpil og skørpil, som vokser sig til relativt store træer (25 m.), men størrelsen på størstedelen af pilearter veksler forholdsvist mellem dværgbuske og mindre træer. Hovedsageligt har de krybende pile hjemme i bjergområderne, hvor deres små grene i dette tilfælde kun vokser få centimeter, med mindre blade dertilhørende små blomster.

Det er specielt i forårets løb og om sommeren, at mange pile udvikler deres lange skud, der typisk vil være nemme at bøje, men alligevel seje. Det er i dette tilfælde de 1-årige skud fra pilene, der anvendes til produktionen af blandt andet kurve fletning. Efterhånden som de forksellige pilearter vokser frem gennem sommeren, vil de første blomster fra en pil, være specielt tillokkende for mange bier. Bierne finder nemlig pollen hos “han-pilene/blomsterne” og nektar hos “hun-pilene/blomsterne”.

Dyrkning:

For at kunne dyrke pil til pileflet, er det vigtigt at fastslå det bedste sted for dyrkning af pil. Derfor er det næste afsnit en informationsguide til det perfekte sted for at gro og opnå de bedste pile.

Ud over pil, gar man ikke behov for så mange forskellige redskaber. Du har sikkert allerede det meste af redskaberne:

  1. En grensaks. Grensaksen kan anvendes til at klippe pil, når de begynder at blive modne til det.
  2. En beskæringssaks. Beskæringssaksen er altid en god ide, når man skal til at beskærer og trimme diverse pile.
  3. Bastbånd, der anvendes til at lave en sammenbinding af pilen, når den skal høstes.
  4. En tommelstok/målebånd. Den kan benyttes til at kontrollere længden af dit specifikke pilebed.
  5. Ståltråd eller blomsterbindegarn.
  6. Natursnor.
  7. En spade, når man skal beplante sine pile samt en trillebør.
  8. En buskrydder kan være effektiv.
Valg af sted:

Pil vokser typisk bedst på et åbent område, langs et vandløb eller en søbred. Dette er dog de allermest optimale forhold for dyrkningen af pil, hvis man ikke har et lignende område til rådighed på sin grund, så skal mange ikke være bekymret.

Når man som privat dyrker pil i forholdsvis små mængder, har man ikke lige altid adgang til de meget optimale forhold til plantning. Idet fleste tilfælde er en god tommerfinger nemlig at man giver pil de tilsvarende forhold som i naturen:
Åbne eller et lavtliggende område uden sten
grundvandet må gerne stå højt i området
Anvend ikke kalkholdig jord eller jord der kan klassificeres som “usund”.

For at opsumere dette, så vokser pil i mange forskellige slags jord. Det er dog stadig en god ide at finde et frugtbart område i havnen, hvor man kan tilføje rimeligt med vand eller, hvor grundvandet står højt.

Hertil kan man enkelt og elegant i sit valg af sted fremstille et pilbed, hvortil dyrkningen af det er ganske enkel.

Advarsel:

Pillerødder fra pil er et velkendt fænomen, når det kommer til at forårsage skader på drænrør og diverse vandledninger. For sikkerhedsskyld minder kurven.dk dig om, at du skal helst placere din beplanting mindst 3 m. væk fra beboelseshuset. Ellers kan pilerødderne ødelægge drænrørerne og forvoldeskade. Pillerødder kan umiddelbart også være skyld i, at flere fundamenter i huse sætter sig, og at flere fliser revner.

Pilebed

I forbindelse med fremstillingen af et pilebed er det vigtigt at klargøre jorden, hvilket vil sige at fjerne al ukrudt, og vendt jorden: Dette vil gøre det mere muligt for pilens mange rødder at vokse frit og tilgængeligt.

Efter at man har forberedt jorden bedst muligt, er det vigtigt at tage en stilling til, hvordan man vil bekæmpe ukrudtet i og omkring dit pilebed. Dette er essentielt, mest af alt fordi det kan have en afgørende betydning, når pilene begynder at vokser. For at have de mest sunde og raske pil til brug, er det en god ide at luge med hænderne, således at pilene for de mest optimale forhold.

Form-mæssigt vil det give bedst mening at skabe et firkantet bed, mest af alt fordi det giver de bedste resultater, når man skal begynde at flette sin pil. Et langt/smalt bed vil ikke have en gavnlig effekt. Dette skyldes, at de hurtig voksende pile vil udkonkurrere dem, som vokser lidt mere langsomt.
I et “mixed” pilebed, er det allerbedst at plante de pile, som bliver højest i den nordlige ende, og de lidt mindre størrelser i den sydlige ende, for at undgå, at de kommer til at skygge for hinanden.

Beplanting

Tidspunkt

Selve beplantingen kan foregå i det tidlige forår, hvis jorden er forholdsvis fugtig, og der ikke længere vil forekomme frist, hvilket typisk vil være i slutningen af marts måned eller april afhængigt af, hvordan vejret forholder sig i sæsonen. Husk, at hvis man vælger et senere tidspunkt på året at beplante sin pil, kan der forekommer tørke, hvilket vil ødelægge din beplantning. Eftersom at pil har et større behov for vand.

Plantning

De pilestiklinger af de ønskede sorter, skæres af et årsskud – længden skal gerne være omkring 25 cm.- 30 cm., hvis det skulle blive en nødvendighed at gemme diverse stilkninger. Det bedst egnet opholdsrum et forholdsvist koldt rum eventuelt i en pose i køleskabet.

Et sort plastik/beplantnings dække tilføjes til jorden, der vil hjælpe med at holde det værste ukrudt nede de første år. Alternativet er, at man selv skal lure ukrudt en stor del af tiden, mens pilen vokser, hvilket for nogle mennesker kan være irriterende. Beplantningsoverlaget har desuden det gode fordel, at den holder på fugten, hvilket medvirker til et bedre klima for pilene.

 

Udlægningen af stilkningerne skal være cirka to trejdedele nede i jorden. Afstanden mellem pile-rækkerne skal gerne være mindst 60 cm., og stilkningerne sættes med 30 cm. mellemrum i rækken. Tætheden mellem rækkerne og afstanden skyldes, at de nye skyd fra den plantede pil gerne skulle kunne konkurrer om lyset og dermed vokse sig lige, høje og uden grene.

Til at sammenligne mellem andre træsorter, så vokser pil afsindigt hurtig. De kan nærmest erobre et helt område i løbet af 9 måneder, efter vel og mærke, at det er blevet plantet. Sidst på efteråret afsluttes den klassiske pils generelle års cyklus. Dette sker med i forbindelsen, når saften trænger ud af planten og bladene falder af. Dermed er dine pile nu har til at blive høstet.

Til din information så kan et pilebed give sunde pile i op til 20 år.

Høst – pileflet

Der skal altid høstes i afslutningen af efteråret/vinterens løb, hvis man gerne vil have pil til kurveflet. Pilen kan nemlig, hvis man selv vil, lade være med at høste dem i et års tid eller to, for at opnå en endnu kraftigere pil, der sidenhen kan anvendes til at flette et kraftigt hegn eller lignende.

Det er altid en berigende begivenhed at høste sin produktion og anvende det til pileflet, hvortil man fremstiller en flettet kurv/pilekurv. Selve processen begynder faktisk med, at man afklipper pilen i den pågældende dvale periode. Pil er typisk i dvale mellem november og til afslutningen af februar måned. På dette tidspunkt er det vigtigt at høste hivs man vil opnå en bøjelig pil, der er nem og medgørlig.

Typisk i det første pågældende pr være fire til otte skud afhængig af plantearten og dens længde. I forbindelse med en flere årlig produktionen kan dette fordobles hurtigt. Pil kan nemt klippes manuelt eller ved hjælp af en maskine. Typisk klipper man manuelt. Klipningen af pil foregår ved, at man klipper tæt ved jorden og efterlader et stykke tilbage i jorden. Dette lille stykke vil så vokse, når foråret kommer igen.
For personen, der dyrker pil i små/mindre mængder er en buskrydder tilstrækkelig til at høste med, men første gang man høster fra sit pilebed anbefales det at gøres manuelt, således at man skåner pilene så vidt som muligt. Planterne har nemlig ikke endnu udviklet et så kraftigt rodsystem, så det kan modstå eksempelvis en buskrydder. Høsten kan stadig nemt og elegant gøres med beskæresaks eller en effektiv kniv, når man “bare” dyrkertil privat forbrug.

Efter høsten og til pileflet

Efter høsten er det vigtigt at sortere, således at man får den friske og velnærede pil. Det er vigtigt, at man altid husker at holde de forskellige sorter adskilt fra hinanden, så man ikke senere i processen sammenblander to forskellige pilearter. For at kunne inddele de mange længder og mængder, kan et godt redskab være et målebånd eller en tommelstok. Dette kan være en god ide, når man skal til at lave pileflet.

 

Læs mere om sortering efter pile-høsten her.

 

 

 

 

 

 

 

Referencer:

Folehave, Anne: Pileflet til folk og fæ, 2001 – Klematis.

Østergaard-Jensen, Birgit: Pileflet til gaven og glæde – en begynder bog, 2001 – Klematis.